Yurtdışında Doktora


Yurtdışında Doktora eğitimi, seçtiğiniz alana baği olarak değişiklik gösteren, dört ila yedi yil süren oldukça zorlu bir süreçtir. Genellikle doktora programlarinin ilk 2 senesinde zorunlu dersler alınır. Üçüncü sınıftan itibaren ise kendi araştırma tezinizi hazırlamaya baslamanız ve bu çalışmanız ile bilime aktif katkıda bulunmanız istenecektir.